Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

 

 

"A módszer valamilyen feladat megtervezésének, értelmezésének és meg­ol­dá­sának elvi rendjét jelenti. Az oktatás módszereinek nevezzük a nevelő ismeret­­nyújtó és a tanuló ismeretszerző közös munkájából eredő sajátos oktatási eljárásokat, amelyek alkalmazásával elősegítjük az ismeretek elsajá­tí­tá­sát, a jártasságok, készségek kialakítását, a képességek fejlesztését.

A zenei nevelés módszere a zenei nevelés feladataiban meghatározott peda­­­gógiai és didaktikai elvek megvalósítását, ezen keresztül a gyermek szemé­lyi­­­sé­gének formálását teszi lehetővé.

Az óvodai zenei nevelés módszertana az óvodában folyó zenei nevelés kér­­déseivel foglalkozik. Tárgya három téma köré csoportosítható:

– mit tanítsunk; vagyis milyen énekes, hangszeres anyag alkalmas az óvo­dás­­korú gyermek ének-zenei nevelésére;

– hogyan tanítsunk; vagyis milyen módszerek, eljárások segítségével és milyen szervezési formák keretében érjük el a kívánt eredményt;

– nevelési feladatok, amit az előzőek segítségével igyekszünk megoldani."

(Balogh Mária, Czikó Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszertana) A tanulmány a fenti linkre kattintva olvasható.1. Márciusi számunk tartalma (lásd március) az Archívum rovatban)
* Szenik Ilona: A népzene általános jellemzői
* Daloskönyv  (első rész)

2. Júniusi számunk tartalma (lásd június) az Archívum rovatban)
* Szenik Ilona: A népzenekutatásról
* Puskás Tivadar: Harangok a mélyben
* Daloskönyv  (második rész)

3. Szeptemberi számunk tartalma (lásd szeptember az Archívum rovatban)
* Petres Csaba: LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT - Válogatás a Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményből
* Móser Zoltán: A KEZDET TITKA - Kodály Zoltán gyerekkori emlékei
* Dr. Szenik Ilona – Halmos Katalin: ÉNEK-ZENE - Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák1–4.        osztálya számára

4. Decemberi számunk tartalma (lásd december az Archívum rovatban)
* Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt (előző számunkban megkezdett gyermekdal-gyermekjáték válogatás folytatása)
* Móser Zoltán: Ha a szellem napvilága ragyog - Az Eötvös Collégium és Kodály Zoltán 1
(részletek a szerző „ERRE LELTEM FÖLDNEK NYOMÁT…” című készülő könyvéből)
* Dr. Szenik Ilona – Halmos Katalin: ÉNEK-ZENE - Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák 5–8. osztálya számára