Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

Javítókulcs őszi számunk gyakorlataihoz
– Javítókulcs téli számunk gyakorlataihoz (a téli szám megoldásait januárban közöljük)

  • Zimányi Árpád

Nyelvhelyesség: Alaktan (Szóalkotásmódok: szóösszetételek, szóelvonás, szórövidülés)
Nyelvhelyességi gyakorlatok: Az igék és az igekötők (Felszólító mód – kijelentő helyett; Mégis kell a felszólító mód! A felszólítás egyéb eszközei; Mondanák vagy mondanék?)

  • Jancsó Miklós: A beszédtechnika (A beszédtechnika fontosságáról; beszédtechnikai elvárások, hangsúly, hangerő, tempó,  mimika …)

 

 


 

 

 

 

1. Szeptemberi számunk tartalma (lásd szeptember 2010 az Archívum rovatban)

* Baka Judit: A közlekedési eszközök hangjai. Nyelvművelő játékok, fejtörők kicsiknek és nagyoknak
* Demény Piroska, Szilágyi Mária: Szavak kincsesháza. Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 10–15 évesek számára (folytatás)
* Szilágyi N. Sándor: Az alárendelő és mellérendelő mondatbeli viszonyokról. Nyelvtani kiskalauz érettségizőknek (folytatás)
* Péntek János: Társadalom és nyelv (folytatás: Kétnyelvűség. Kölcsönzés. Kultúra és nyelv)
* Zimányi Árpád
– Nyelvhelyesség: Szavak és állandó szókapcsolatok helyes használata (folytatás: Idegen szavak. A fiatalok nyelvhasználata. A köznyelv eldurvulása. A névadás kérdései)
– Nyelvhelyességi gyakorlatok: A szószaporítás esetei
* Zsemlyei János: A mai magyar nyelv állandósult szókapcsolatai. Frazeológia (folytatás)

1. Júniusi számunk tartalma (lásd június 2010 az Archívum rovatban)
*  Baka Judit: Hangok a természetben. Nyelvművelő játékok, fejtörők kicsiknek és nagyoknak
* Cs. Nagy Lajos: Barangolások a rövidítések birodalmában
* Demény Piroska, Szilágyi Mária: Szavak kincsesháza. Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 10–15 évesek számára (folytatás)
* Málnási Ferenc: Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás
* Péntek János: A nyelvhasználat társadalmi szabályozása. Csoport- és rétegnyelvek (folytatás)
* Szilágyi N. Sándor: Miért érthetjük jól egymás szabályait? Nyelvtani kiskalauz (folytatás)
* Zimányi Árpád
–Nyelvhelyesség: Szavak és állandó szókapcsolatok helyes használata (folytatás)
–Nyelvhelyességi gyakorlatok: Szavak és szólások helyes használata (folytatás)
* Zsemlyei János: A szóképzés és a szóalkotás. Szókészleti változások (folytatás)

::: A 2009-es anyag az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2009-ben található