Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

 

Kétláb ül háromlábon,
Csinál egylábat,
Bémenyen négyláb,
Elkapja egylábat,
Megharagszik kétláb,
Felkapja a háromlábat,
Úgy üti négylábhoz,
Mindjárt elejti egylábat.


(A csizmadia háromlábú széken varr egy csizmát, bemegy a kutya,
elkapja a csizmát, a csizmadia a székkel megüti a kutyát.
Marosszéki találós mese Kriza János  gyűjtéséből)  • Tolna Éva: Furfangos szavak – Válogatás a szerző azonos című verseskötetéből

 

… el kell helyeznünk megadott szavakat, például személyneveket úgy, hogy azok több-kevesebb fejtörés után felismerhetők legyenek. Íme néhány példa:
Ócska takaró = Kata;
Haragszol galambom = Olga;
Húzd le a kanapé terítőjét! = Péter (a játékról szólól teljes írás a címre kattintva olvasható)

  • Demény Piroska, Szilágyi Mária: Szófajok (Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 10–15 évesek számára, 2. rész)

 

  • Zimányi Árpád

– Nyelvhelyesség: Alaktan – Toldalékolás 1. Igék (folytatás): d) A feltételes mód tárgyas ragozásának -nók, -nők toldaléka; e) a feltételes mód alanyi ragozásának egyes szám 1. személye; f) az igekötők 
– Nyelvhelyességi gyakorlatok: Az igék és az igekötők (folytatás):  A -ható, -hető képzős igenevek tagadása); Vegyes feladatok az igekötők köréből

 

 

 

 

 

1. Márciusi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2011-ben
2. Az elmúlt két év anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók