Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail


  • Június

Az 1806. évi „Ó, és új Kalendáriom”-ból

Június 6.
Mi van ma, mi van ma?
Kocsis Rózsi: Ünnep szombatja volt


Jókai Mór: Hogyan mulat a magyar nép pünkösd napján

Piros pünkösd napja az örömök napja, ezer nyolcszáz ötvenhat év óta minden évben leszállnak az égi tüzes nyelvek az emberek lelkébe új elevenséget ömleszteni; mivel is ünnepelhetnők meg e napot kedvesebben, mint jó szív tiszta jó kedvével?
Minden nép úgy mulat, ahogy jellemében fekszik, lássuk hogy mulat a magyar pünkösd napján, amit kitüntető kedvezéssel elnevezett „piros” ünnepnapnak.

1. A pünkösdi király
2. Pünkösdi királyné
3. A kamóhúzás
4. A bikahajsz

Ilyenek a magyar nép mulatságai piros pünkösd napján; jól jellemzi magát bennük; harc, verseny, dal és küzdelem van azokban.
A felső vidéken és Erdély déli részén, hol más faj lakik, az ízlés is másforma, amott pünkösd napján kötelet húznak az utcán végig, annak közepére eleven ludat akasztanak lábainál fogva; amely alatt a legények lóháton elballagva, a lúd nyakát elszakítani törekszenek. Természetesen aki azt egy rántással el nem tudja végezni, a ló kimegy alóla, s ő a lúdon függve marad, ezen azután sokat lehet nevetni.
Az utóbbi helyen pedig fazékba dugnak kakast, s bekötött szemű legényeknek azt kell furkósbottal eltalálni.
Ezek is szép mulatságok, aki szereti.
A magyar ember természete az, hogy inkább szereti, ha bámulják, mintha nevetnek rajta.


Június 24
Iván – János (Szent János-napi szokások Bod Péter és Danczi Lajos feljegyzései alapján)
…Este volt és csend – így a tűz messze látszott, a hang pedig messzire szállt. Az egyik
dombról a másikra énekszóval felelgettek. E közben a tűz körül táncoltak és átugrálták a
tüzet. … (a teljes írás a címre kattintva olvasható)


Folyóparton tűz lobog
Angyalozás
János-napi közmondások

 

  • Július

Az 1806. évi „Ó, és új Kalendáriom”-ból

Július 25
Jakab-nap
Doroszlói megfigyelés: „Jakab, ha marokba találja a zabot, akkor szétszórja” – a zab
aratását Jakab-napig be kell fejezni (a láncvers a címre kattintva olvasható)

 

  • Augusztus

Az 1806. évi „Ó, és új Kalendáriom”-ból
Augusztusban gyűjtjük