2015/Nyár_Nyelvművelő PDF Nyomtatás E-mail

 

Rövid és hosszú magánhangzóink

a – á

e – é

i – í

o – ó

ö – ő

u – ú

ü – ű

 

Az -ul, -ül szóvégződésről

Képek „ü”-vel

Keresd a megfelelőt! Helyesírási gyakorlat 14–18 éveseknek

Mit látsz a képen?

 

A helyesírásról

Hubert Angela: A magyar helyesírás 1. rész

Gyakorlatok 1.


A nyelvhelyességről

Zimányi Árpád: Tagadás, tiltás

Murádin László: Szócsonkítás

 

Kapcsolódó írások korábbi számainkból

Nagy Kálmán: Magánhangzók időtartama. Rövid magánhangzók

Hosszú magánhangzók

Nagy Emma: Az e hang túlterheltsége a magyar nyelvben

 

Készült az Erdélyi Tankönyvtanács szerkesztőségében
Összeállította és szerkesztette: Székely Győző
A feladatokat készítette: Baka Judit és Székely Győző
Műszaki szerkesztés: Székely Ildikó, Ilniczky Andrea

 

 

 

 

1. Márciusi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2015-ben
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók