2015/Nyár_Zene PDF Nyomtatás E-mail

 


Kalló-Lengyel Katalin: Bartók Béla gyermek- és népdalfeldolgozásai zongorára, szórványban élőknek is


Amikor Németországban elkezdtem zongorát tanítani, örömmel és meglepetéssel tapasztaltam, hogy a gyermekeknek szervezett zongoraversenyeken kötelező modern darabot Bartók Béla műveiből is lehetett választani. Kíváncsi voltam, megnyeri-e német tanítványaim tetszését Bartók zenéje, hiszen még magyar anyanyelvűek is sokszor nehezen birkóznak meg vele. Már egy-két év zongoraoktatás után eljátszottam növendékeimnek néhány apró remekművet, megadva ezáltal a lehetőséget, hogy a könnyebbek közül kiválasszák azt, amelyik a legjobban tetszik. A legtöbb gyerek a vidám, karakteres darabokért lelkesedett. Nyitottan, minden idegenkedés nélkül fogadták Bartók zenéjét, mintha Bach vagy Mozart gyermekeknek írt műveit hallgatták volna. Magyar gyermekdalaink láthatatlan szálakon kapcsolódnak a közös európai zenei alapokhoz. A Csiga-biga gyere ki kéthangúsága minden nemzetnél megtalálható, hiszen a gyermek beszédfejlesztéséhez, a nyelvtanuláshoz is elengedhetetlen a zene. Ahogy a csigaház körkörösen nagyobbodik, úgy fejlődik a gyermek ritmusérzéke és hallása is. A fejlődés menete egyforma: a két, majd három hangtól a teljes skáláig, legyen az pentatónia vagy diatónia, a gyermekdaltól a népdalig, majd annak feldolgozásáig…

(A teljes írás a címre kattintva olvasható.)

 

 

Válogatás Reschofsky Sándor zongorára átírt magyar gyermekdal gyűjteményéből. (Educatio Muscica, Budapest, 1950.) 
Előadja: Kalló-Lengyel Katalin

 

1. Ábécédé, rajtam kezdé

2.  Gólya, gólya, gilice

3.  A kassai szőlőhegyen

4.  Hogy a csibe

5.  Most viszik, most viszik Danikáné

6.  Virágéknál ég a világ

7.  Harcsa van a vízben

8.  Még azt mondják (Megfogtam egy szúnyogot)

9.  Cickom, cickom

10. Debrecenbe kéne menni

11. Csipkefa, bimbója

12. Kolozsváros olyan város

13. Két szál pünkösdrózsa

14. A bundának nincs gallérja

15. Úgy tetszik, hogy

 

 

Balogh Mária és Czikóné B. Gabriella: Az óvónő zenei felkészültsége

Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie:

o    biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben;

o    abszolút hangok ismerete kis f-től kétvonalas g-ig;

o    a dúr és moll hangsorokban való jártasság, legalább 3–3 keresztig és béig;

o    legalább egy hangszeren játszani (hegedű, zongora, furulya);

o    a gyermekhangszerek helyes használata;

o    kb. 100–150 gyermekdal, mondóka, játékkal együtt;

o    kb. 30–40 zenehallgatásra alkalmas dal;

o    10–15 hangszeres zenehallgatási darab…

(A teljes írás a címre kattintva olvasható.)

 


Fejér Kálmán: Szolfézs példatár. Népi dallamok zeneiskolák részére (részletek az Erdélyi Tankönyvtanács kiadásában 1999-ben megjelent gyűjteményből).

Bevezető

Kiszámolók, mondókák

Biton és bichord. Triton és trichord

Tetraton. Prepentaton elemekbőlKészült az Erdélyi Tankönyvtanács szerkesztőségében.
Az oldalt összeállította és szerkesztette: Székely Győző
Műszaki szerkesztés és korrektúra: Székely Ildikó

 

 

 

 

 

1. Márciusi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2015-ben
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók