2015/Tél_Nyelvművelő PDF Nyomtatás E-mail

 

Magánhangzóink

Nagy Kálmán:   A hang

Magánhangzók és mássalhangzók
A magánhangzók időtartama. Rövid magánhangzók
Hosszú magánhangzók


Hubert Angéla:  Magyar helyesírás

Gyakorlatok


Nagy Emma: Hangtani jelenségek a beszédben

Az e hang túlterheltsége a magyar beszédben

 

Baka Judit: Hangok az iskolában (részlet a Csengő-bongó szavaink című kötetből)

Gyakorlatok hosszú és rövid magánhangzókkal


a – á

e – é

i – í

o – ó

ö – ő

u – ú

ü – ű

 

Az -ul, -ül szóvégződésről

Képek „ü”-vel

 

Keresd a megfelelőt! Helyesírási gyakorlat 14–18 éveseknek

 

Mit látsz a képen?

 

Boci, boci tarka e hangra „hangolva”


Falu végén kurta kocsma csak e hanggal


Nyelvi játékok magánhangzókkal


Találós kérdések magánhangzókkal

 


Az Irodalom oldalhoz kapcsolódó írások:

 

Zimányi Árpád: Egyes mondatrészek helyes használata

A birtokos jelző ragja

 


Készült az Erdélyi Tankönyvtanács szerkesztőségében
Összeállította és szerkesztette: Székely Győző
A feladatokat készítette: Baka Judit és Székely Győző
Műszaki szerkesztés és korrektúra: Székely Ildikó

 

 

 

1. Őszi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2015-ben
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók