Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

  • Unti Mária: Anyanyelvünkről
  • Gedeon Márta: Gondolatok a magyar nyelv tanításáról
  • Lajtaváriné Benedek Zsuzsa: NYELVTANULÁS – JÁTÉK – KÜZDELEMUnti Mária
Anyanyelvünkről

„A harmadik évezred küszöbén is szükség lenne az anyanyelvnek, a kis nyelveknek valamiféle méltóságára: világgazdagítók lehetünk – a beolvasztás, beolvadás vétek. A gőgős bezárkózás saját nyelvünkbe viszont butaság – hiszen így éppen önértékünk közvetítése sikkad el. A gyász szava, az ünnep szava, káromlásunk a hirtelen haragban, a könyörgés és ima számunkra a magyar nyelvben, a számunkra édes anyanyelvben nyer formát. Az ország nyelve által munkálkodik: a harang is csak addig harang, amíg a nyelvét el nem veszíti. A jövő? Csupa ha, és csupa bizalom.” (Jókai Anna: Az anyanyelvről – 2000 előtt)
>> a teljes cikk >>

Gedeon Márta
Gondolatok a magyar nyelv tanításáról
(Néhány módszertani ötlet a magyar nyelv tanításához)

Több mint harminc éve foglalkozom lektorként külföldiek (főleg lengyelek) magyarnyelv-tanításával. Jelenleg két helyen tanítok Varsóban: a Divéky Adorján Hétvégi Magyariskolában, ahol magyar nyelvet, irodalmat, történelmet, néprajzot és egy kis földrajzot, biológiát tanulhatnak az itt élő magyar származású, általában kétnyelvű gyermekek, valamint a Varsói Egyetem Magyar Tanszékén, ahol 150 diák foglalkozik nyelvünkkel, tanulja részletesen a magyar történelmet, olvassa magyarul Balassi, Vörösmarty, Ady verseit, ismerkedik a magyar próza remekeivel. Ha jól tudom, a világon ez az egyetlen egyetem, ahol esti tagozaton is folyik magyar szakos képzés.
>> a teljes cikk >>

Lajtaváriné Benedek Zsuzsa
NYELVTANULÁS – JÁTÉK – KÜZDELEM

I. A magyar nyelvvel játszunk otthon is

„…a nyelvvel törődni … semmivel se jelent kevesebbet, mint magával a néppel vagy az igazsággal törődni.”
(Csoóri Sándor)

A nyelvek világa olyan érdekes, olyan szórakoztató, miért nem játszunk a nyelvvel? Hagyjuk el azt a szót, hogy tanulás. Használjuk inkább azt, hogy szórakozás! Igen, ápoljuk a nyelvet, és szórakozzunk gyermekek! Nem elég a hétvégi iskolában gyakorolni, írni, olvasni, a mindennapi foglalkozás is szükséges ahhoz, hogy elsajátítsuk a nyelvet. Hát akkor vonjuk be a szülőket, és szórakozzunk a nyelvvel mindannyian együtt: szülők, nagyszülők és gyermekek.
De hogyan? Leírok egy pár ötletet, amit ki-ki a saját fantáziája szerint bővíthet.
>> a teljes cikk >>

Képek Argentínából