Néprajz
2016/Tavasz PDF Nyomtatás E-mail

 

MÁRCIUS-MÁJUS

HÚSVÉT

A húsvéti ünnepkör

(Részletek Bálint Sándor Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza című könyvéből. Szent István Társulat, Budapest, 1933.)

Hamvazószerda

Nagyböjt

Virágvasárnap


Nagyhét

Nagypéntek


Nagypénteki hiedelmek és szokások

A nagypénteki böjt

Nagypénteki passiók, Mária-siralmak és hiedelmek


Nagyszombat és húsvét


Tűzszentelés

A harangok megkondulnak

Húsvéti körmenet

Húsvéti határkerülés

Húsvéthétfő, kedd és szerda


Gábor Adrienn: „Mátka, mátka, mátkálunk”. A húsvéti ünnepkör énekes népszokásai a magyar néphagyományban.

Húsvéti népszokások

Keszeg Vilmos: Archaikus népi ima
(Részletek a Magyar népi kultúra című tankönyvből. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1999.)

Húsvét Jegenyén


Húsvét Aranyosszéken

Aranyosszéki locsolóversek

Szőke Anna: Néprajz az óvodában (Részletek az Elszaladt a kemence című könyvből)


Néprajz az óvodai oktatásban

Március – Böjtmás hava


Csukáné Klimó Mária: Tavaszi játékok, énekek, foglalkozások
(Részletek a Játsszunk játékot, táncot, színházat! című könyvből. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.)


Köcsögözés

Kiszehajtás – villőzés

Csigacsalogató

Bújbújócskázás


Határjárás

Locsolás


Március 18, 19, 21: Sándor, József, Benedek


Meleget hozó szentek

Közmondások és időjóslások Sándor, József és Benedek napján


Szólások, közmondások, mondókák, naphívogatók


Tavaszi szólások és közmondások

Kiss Áron: Mondókák, naphívogatók

 

 


MÁJUS

Móser Zoltán:


A pünkösdnek jeles napján…

Búcsú Csíksomlyón

Pünkösd Csallóközben és Erdélyben


Szőke Anna: Május (részlet a Néprajz az óvodában című összeállításból)

Csukáné Klimó Mária: Májusfaállítás

Demény Piroska: Férjhez kéne menni, meg kén házasodni…

Mi van ma, mi van ma? – pünkösdi énekek

 

Jókai Mór:


Hogyan mulat a magyar nép pünkösd napján?

Pünkösdi királyné


A kamóhúzás

A bikahajsz

 

 

 

Készült az Erdélyi Tankönyvtanács szerkesztőségében
Összeállította és szerkesztette: Székely Győző
Műszaki szerkesztés és korrektúra: Székely Ildikó

 

 

 

 

 

1. Téli-kora tavaszi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2015-ben
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók