Nyelvművelő

 

 2015/Tél - Tavasz_2016 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Kristóf   
2016. április 14. csütörtök, 16:02

 

Magánhangzóink

Nagy Kálmán: A hang

Magánhangzók és mássalhangzók
A magánhangzók időtartama. Rövid magánhangzók
Hosszú magánhangzók


Hubert Angéla: Magyar helyesírás

Gyakorlatok


Nagy Emma: Hangtani jelenségek a beszédben

Az e hang túlterheltsége a magyar beszédben

 

Baka Judit: Hangok az iskolában (részlet a Csengő-bongó szavaink című kötetből)

Gyakorlatok hosszú és rövid magánhangzókkal


a – á

e – é

i – í

o – ó

ö – ő

u – ú

ü – ű

 

Az -ul, -ül szóvégződésről

Képek „ü”-vel

 

Keresd a megfelelőt! Helyesírási gyakorlat 14–18 éveseknek

 

Mit látsz a képen?

 

Boci, boci tarka e hangra „hangolva”


Falu végén kurta kocsma csak e hanggal


Nyelvi játékok magánhangzókkal


Találós kérdések magánhangzókkal

 


Az Irodalom oldalhoz kapcsolódó írások:

 

Zimányi Árpád: Egyes mondatrészek helyes használata

A birtokos jelző ragja

 

Szóalkotás, összetett szavak és hangutánzó szavak (A Kőleves című magyar népmeséhez)

Ki és mit költ? (A költ és kelt szavunkról a Húsvéti álom című történethez)

Szavainkról (barom, baromfi, jérce, csirke, jószág, kotló, kotlóstyúk, kotlik, kotlós, marha, marhaság, major, majorság, majoros – A kakaska és a jércike meséhez, illetve Benedek Elek Falusi reggel és Kakas koma és családja című verseihez)

 


Készült az Erdélyi Tankönyvtanács szerkesztőségében
Összeállította és szerkesztette: Székely Győző
A feladatokat készítette: Baka Judit és Székely Győző
Műszaki szerkesztés és korrektúra: Székely Ildikó

 

 

 

1. Őszi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2015-ben
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók

 Módosítás dátuma: 2016. április 14. csütörtök, 16:09