Archívumok

Szűrő 

 • Az oldal tartalma

    E számunk szerzői: 1. Dr. Egresits Ferenc a Győri Hittudományi Főiskolai volt rektora pápai prelátus, székesegyházi kanonok, plébános2. Dr. Varga Józsefné dr. Horváth Mária PhD, a NYME-AK dékánhelyettese3. Dr. habil Kováts-Németh M...
 • Az oldal tartalma

  E számunk szerzői:1. Ritter Andrea tanársegéd, NYME-AK2. Mészely József tanító, Mosonmagyaróvár3. Dr. Molnár Csikós László (Vajdaság), tanár4. Dr. H. Tóth István CSc. nyelvtanár, alkalmazott nyelvész5. Pathy Lívia Mgr (Őrvidék), t...
 • Az oldal tartalma

    Kalló-Lengyel Katalin: A Müncheni Hétvégi Magyar Iskola működéséről Mint Nyugat-Európában számos országban, a magyar oktatás Németországban is leginkább hétvégi iskolák keretében létezik. A Müncheni Hétvégi Magyar Iskola ...
 • Az oldal tartalma

    Felsőőri színjátszók a Külhoni Magyar Fiatalok Találkozóján A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium diákjai alkotta színjátszókör a Burgenlandi Kultúregyesület szponzori segítségével a Hungarofest meghívására rés...
 • Az oldal tartalma

  Októberi megemlékezések Az aradi nap   Az aradi nap című vers az 1849. október  6-i fájdalmas események emlékére íródott. A költemény szerzője Lévay József (1825–1918), aki 1848–49-ben a Hivatalos Közlöny újságíró...
 • Az oldal tartalma

    Tallózás pedagógiai lapokban Mostani számunkban – az eddigiekhez hasonlóan – az elektronikus folyóiratokból egy olyan cikket ajánlunk a Tisztelt Olvasónak, mely a „Hogyan tanítsuk?” kérdéshez ad támpontot.Tancz Tünde: Nyelvi...
 • Az oldal tartalma

    Gáspár Attila: Gyermekdalok citerakísérettel Ének: Gáspár Anna; citera: Gáspár Attila 1. Tarka lovat látok, szerencsét találok…  (Kotta + szöveg)– Fehér liliomszál, két arany pálcával…  – Süss fel nap, Szent Györg...
 • Az oldal tartalma

    A pitvaron a tengerinevet a nap piros tüzére,de sárga árnyát elveria paprikák piros füzére. (Kosztolányi Dezső: Késő ősz a ludasi pusztán – részlet)   Dsida Jenő:– Alkony– Öreg októberSzemlér Ferenc: BúvópatakKozma Dezs...
 • Az oldal tartalma

    Mondokák és gyermekjátékok dr. Kiss Áron gyermekjáték-gyűjteményéből MondokákLibás játékA Nap és a HoldTyúkozásA kapós Szeptember – Szent Mihály hava Fordul az Hold: fordul gyászt készítvén az ősz,Bakhus udvarain ...
 • Az oldal tartalma

    Tolna Éva: Három molnár búzát őrölt – Válogatás a szerző Furfangos szavak című verseskötetéből Demény Piroska, Szilágyi Mária:  Szófajok (Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 10–15 évesek számára, 3. rész) Zimá...