Archívumok

Szűrő 

 • 2013/Tavasz_Kincsesláda-Zene

    TartalomTavaszi gyermekdalok Ének: Gábor Adrienn kotta+szöveg: Gólya, gólya, gilice – ének kotta+szöveg: Gólya bácsi, gólya… – ének kotta+szöveg: Fecskét látok, szeplőt hányok… –...
 • 2013/Tavasz_Kincsesláda-Néprajz

    Tartalom   Tavaszi szólások és közmondások – tavasz, fecske, gólya, cinege, cinke, bimbó, béka Csukáné Klimó Mária – Játsszunk játékot, táncot, színházat című gyűjteményből   Március – Virágvasárnapra: Bújbújó...
 • 2013/Tavasz_Kincsesláda-Irodalom

    Azt mondják a cinegék,Itt a tavasz, nyitni kék!Kék ibolya, gyöngyvirág, Csupa öröm a világ!   TartalomMárcius Gárdonyi Géza: Március – 1. részGárdonyi Géza: Március – 2. részFeladatok a Március című íráshoz   Április...
 • 2013/Tavasz_Kincsesláda-Honismeret

    „Szolgaságunk idejébenMinden ember csak beszélt,Mi valánk a legelsők, kikTenni mertünk a honért! Mi emeltük föl előszörA cselekvés zászlaját,Mi riasztók föl zajunkkal Nagy álmából a hazát!” Petőfi Sándor: A márciusi ifjak...
 • 2013/Tavasz_Kincsesláda-Nyelvművelő

    „S hogy magyarul írok, azt nem azért teszem, mert nemzetem iránti kötelességem kényszerít, hogy hű hazafi legyek – hanem azért, mert én olyan szép, kifejezésekben gazdag, mondataiban tökéletes, a gondolatokhoz odataláló nyelvet nem...
 • 2013/Tavasz_Régiók-Műhelyek

    Zsótér Iris: Az Őriszigetet (Siget in der Wart) mutatja be az Őrség című folyóirat legújabb kiadványa Miután a közelmúltban két összeállításban régi felsőőri képeslapokból álló kötetek jelentek meg, a nagy érdeklődésre ...
 • 2013/Tavasz_Régiók-Események

    Új magyar ifjúsági ház Svédországban A Svédországi Magyarok Országos Szövetségét régóta foglalkoztatja a kérdés, miként lehetne megoldást találni az itt nevelkedett, vagy másod- és harmadgenerációs magyar fiatalok megtartásár...
 • Március 2013_Ajánló

        Gazda József: A harmadik ág I-II., Hét Krajcár Kiadó, Budapest 2011   Lengyel Ferenc: Könyv a gyöngeségünk ellenMásfél éve jelent meg a könyv (Gazda József: A harmadik ág I-II., Hét Krajcár Kiadó, Budapest 2011), amely ...
 • Március 2013_Tanítástan-Gyakorlatban

  E számunk szerzői 1. Gedeon Márta, a Varsói Tudomány Egyetem lektora 2. Kolonicsné Tóth Zsuzsanna, az Öveges Kálmán Gyakorló Iskola tanára - Győr 3. Kozmáné Bencsics Ibolya, az Öveges Kálmán Gyakorló Iskola tanára - Győr...
 • 2013 márciusa_Tanítástan-Tanulmányok

  E számunk szerzői: 1. Dr. Egresits Ferenc teológia tanár, a Hittudományi Főiskola volt rektora, pápai prelátus, bácsai plébános.2. Dr. habil Kováts-Németh Mária CSc, neveléstudományok kandidátusa, rovatvezető3. Borbély Károly, fes...