Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

 

 

 

1. Márciusi számunk tartalma (lásd március) az Archívum rovatban)
* Cseh Katalin: Szavak játéka
* Baka Judit: Csengő-bongó szavaink
* Móra Ferenc: ABC
* Baka Judit: Nyelvi játékok
* Tóth Ildikó: Gyerekszáj

2. Júniusi számunk tartalma (lásd június) az Archívum rovatban)
* Fazakas Emese: Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés
* Málnási Ferenc: „Dilingenter frequentáltam Iskoláim egykoron...”
* Baka Judit: Nyári hónapok (mondókák, csúfolók, kiolvasók, nyelvtörők, találós kérdések, szólások és       mondások, játékok)
* Zsemlyei János: A mai magyar nyelv szókészlete I. rész - Részletek a szerző A mai magyar nyelv             szókészlete és szótárai című egyetemi jegyzetéből
* Zimányi Árpád: Nyelvhelyességi gyakorlatok I. RÉSZ
A helyes kiejtés Részletek a szerző Nyelvhelyességi gyakorlókönyv című munkájából
* Asztalos Lajos (Kolozsvár): Darab és kettő ( Mindannyian felelősek vagyunk nyelvünk állapotáért)
* Tóth Ildikó: Gyermekszáj2

3. Szeptemberi számunk tartalma (lásd szeptember az Archívum rovatban)
*  Baka Judit: Hangok házunk táján
*  Péntek János: Nyelvi relativizmus
*  Zimányi Árpád: A kiejtés
*  Fazakas Emese: Idegen eredetű szavak a magyar nyelvben
*  Szilágyi N. Sándor: Miért tanulod a nyelvtant?
*  Zsemlyei János: A mai magyar nyelv szókészlete (2. rész)
*  Málnási Ferenc:    
– „Mit tett ő a hazáért?”  
– „Vigadjatok és énekeljetek…”