Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail


"A zenei nevelés módszere a zenei nevelés feladataiban meghatározott peda­­­gógiai és didaktikai elvek megvalósítását, ezen keresztül a gyermek szemé­lyi­­­sé­gének formálását teszi lehetővé.
Az óvodai zenei nevelés módszertana az óvodában folyó zenei nevelés kér­­déseivel foglalkozik. Tárgya három téma köré csoportosítható:
– mit tanítsunk; vagyis milyen énekes, hangszeres anyag alkalmas az óvo­dás­­korú gyermek ének-zenei nevelésére;
– hogyan tanítsunk; vagyis milyen módszerek, eljárások segítségével és milyen szervezési formák keretében érjük el a kívánt eredményt;
– nevelési feladatok, amit az előzőek segítségével igyekszünk megoldani."

(Balogh Mária, Czikó Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszertana - a cikk folytatása)

 

 

 

 

 

 

1. Márciusi számunk tartalma (lásd március) az Archívum rovatban)
* Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt (gyermekdalok és -játékok; 3. rész)
* Balogh Mária, Czikó Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszertana 1. rész)

::: A 2009-es anyag az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2009-ben található