Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

 

  • Karácsonyi dalok Gáspár Anna (ének) és Gáspár Attila (citera) előadásában

Rossz a Jézus kis csizmája
Mennyből az angyal
Tehozzád teljes szívből

 

A tanítási anyag kiválasztását a gyermek életkori sajátosságai, valamint az oktatói és nevelői célkitűzések határozzák meg. Az anyag gerincét a népi énekes-mondókás játékok, az alkalomhoz fűződő gyermekdalok és a népszokásokat őrző gyermekjátékok alkotják. Kiegészíthetjük az anyagot kis hangterjedelmű, de nehezebb dallamfordulatokat tartalmazó dalokkal, a rokon és más népek gyermekdalaival és a zenei neve-lésben hasznosítható műzenei alkotásokkal.
A kisgyermek zenei tevékenységeiben a mozgás és a zene együtt jár. Amikor a tanításra alkalmas anyagot kiválogatjuk, a ritmikai, dallami és formai szempontok mellett a szöveg tartalmára, a dalokhoz, mondókákhoz tartozó játékra és mozgásformákra is figyelmet kell fordítanunk.
a) A dalok kiválasztásánál annak hangterjedelmét, hangkészletét, haladási irányát és hangközeit vizsgáljuk. Kodály szerint a gyermekben a tiszta intonálás képessé-gét a pentaton dallamfordulatokkal kell kialakítani. A gyermek könnyebben megkülö-bözteti a nagyobb hangmagasságbeli különbségeket, mint az egészen kicsiket, ezért a tanítást a terc hangterjedelmű szó-mi hangkészletű dalokkal kezdjük. A lá-szó dalok tanítására 4–5 éves korban kerülhet sor.
A fokozatosan bővülő hangterjedelmet a szó-mi, lá-szó-mi és szó-mi-dó hang¬kész-letű dalok képviselik. A mi-re-dó hangcsoporttal csak a szó-mi-dó után foglalkozhatunk. A műdalok között nem ritka a mi-re-dó-lá-szó hangkészlet. Ennek a hangcsoportnak kisebb részletei is lehetnek egy-egy dallam építőkövei: mi-re-dó-lá, dó-lá-szó, re-dó-lá, re-dó-lá-szó.

(A folytatáshoz kattintsanak az írás címére)


1. Szeptemberi számunk tartalma (lásd június az Archívum rovatban)
* Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt. Gyermekdalok és gyermekjátékok, 5. rész
* Ki volt Erkel Ferenc? (a zeneköltő születésének 200-ik évfordulójára)
* Balogh Mária – Czikó Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszere (folytatás)
* Baka Judit: Hangok a zenében (fejtörők, nyelvi játékok)

2. Júniusi számunk tartalma (lásd június az Archívum rovatban)
*  Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt (gyermekdalok és -játékok; 4. rész)
* Balogh Mária, Czikó Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszertana (2. rész)

::: A 2009-es anyag az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2009-ben található