Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

 

Húsz éves a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

  • Pék László: Köszöntő beszéd (elhangzott a szlovákiai magyar pedagógusok szövetségének 2010. november 20-i ünnepi ülésén)

„A kiválasztott nemzedékeknek megadatik, hogy a Sors kedvező lehető-éget kínál fel számukra. Az már tőlük függ, hogy élnek-e a lehetőséggel, s jól élnek-e vele? Ilyen kínálkozó alkalom volt a szlovákiai magyar értelmiségiek számára is az 1989-es változások időszaka. A magyar iskolák pedagógusai érezték, hogy a pártállami vezérlés szűkösségéből, mely nem ad teret sem a közösség, sem az egyén kiteljesedésének, ki kell törni. Több helyén Dél-Szlovákiának szövetkeztek egymással és szlovák kollégáikkal, megindult az oktatásirányítás lebontása és átalakítása, akár a kikényszerítés eszközével is. A szakmai és a közéleti gondok megoldása iránt elkötelezett magyar pedagógusok által egymástól függetlenül szervezett 1989. decemberi galántai és komáromi fórumok csírái lettek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége létrehozásának. Az akkori résztvevők számára izgalmas, tevékeny, reményteljes napok voltak ezek…”

(a teljes írás a címre kattintva olvasható)

„Az állam és a civil  önszerveződés egészséges viszonya az érett demok-rácia jellemzője.  Közép-Kelet-Európa államai, ahol nagy számú kisebbség él, az állam nem érett az ilyenfajta szerveződésre.  Az okok a hatalom kontragondolkodó és önállóan cselekvő emberek közötti bizalmatlanságban keresendők. Milyen igaz Bihari Mihály megállapítása, mely szerint „A demokráciát nem elegendő eltűrni, mint a diktatúrát. A demokráciát működtetni kell.” A működtetés a közös dolgokba való beleszólást, a vitát, a gondolkodást jelenti, a bizalmat, hogy az állampolgár is jót akar annak az országnak, amelyikben adózik, ahol született, amit hazájának érez még akkor is, ha kisebbségi, ha magyar. Ezért a civil feladatvállalás napjainkban is legtöbb esetben szakmai alapon történik úgy, hogy  az állam által nem vállalt és el nem végzett feladatokat a civil szervezet vállalja magára minden állami támogatás nélkül, illetve a feladat megvalósítása anyaországi támogatással, beruházással történik. Ennek a rendszernek az a hátulütője, hogy a politikai széljárás kiszámíthatatlan, a feladatok végtelenek…”

(a teljes írás a címre kattintva olvasható)


 

 

 

 


1. Decemberi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2010-ben
::: Tündérkert – Énekes misszió Erdélyben (válogatás a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar Emlékkönyvéből, Verbum, Kolozsvár, 2010)
* Tornay Krisztina Petra: Előszó
* Komlóssy Gyöngyi: Tündérkert Erdélyben
* Nagy Éva Vera: Az elindulásról
* Nagy Éva Vera:  Beszámolók (a Kodály Zoltán műveltségi vetélkedő élményei)

2. Szeptemberi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2010-ben
* Ézsiás Anikó – Fehér Miklós: Csak egy kék virág
* Bálint Palmgren Oscar: A magyar harcos

::: A 2009-es anyag az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2009-ben található