Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

 

Hétfő        >> hetibe
Kedd         >> kedvibe
Szerda      >> szerelmibe
Csütörtök  >> csűribe
Péntek      >> pitvarába
Szombat    >> szobájába

 

  • Málnási Ferenc: „Hazám, hazám” …hallgatjuk a szinte „népdallá” vált, hazaszeretet himnuszát Erkel Ferenc: Bánk bán című, magyar történelmi operájából. Azért is, mert 150 éve hangzott fel először ez a dal, sikerült a Nemzeti Színházban megtartani az ősbemutatót. S azért is, mert 220 éve született Katona József, és 180 éve jelent meg „legelső nemzeti drámánk”, a Bánk bán, s mert 99 éve készült el Janovics Jenő és 9 éve Káel Csaba filmfeldolgozása… (a teljes írás a címre kattintva olvasható)

Bánk bán - előjáték (Békés Megyei Szimfonikus Zenekar)  • Demény Piroska, Szilágyi Mária:

Szófajok (Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 10–15 évesek számára, 1. rész)
Javítókulcs téli számunk gyakorlataihoz

  • Zimányi Árpád

– Nyelvhelyesség: Alaktan – Toldalékolás 1. Igék: a) az ikes ragozás; b) a suksük-ragozás; c) a felszólítás egyéb nyelvi eszközei
– Nyelvhelyességi gyakorlatok: Az igék és az igekötők (folytatás)
 

 

 


1. Decemberi számunk tartalma (lásd december 2010 az Archívum rovatban)
* Demény Piroska, Szilágyi Mária: Játsszunk szavakkal, betűkkel! (Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 10–15 évesek számára, folytatás)
– Javítókulcs őszi számunk gyakorlataihoz
– Javítókulcs téli számunk gyakorlataihoz (a téli szám megoldásait márciusban közöljük)
* Zimányi Árpád
– Nyelvhelyesség: Alaktan (Szóalkotásmódok: szóösszetételek, szóelvonás, szórövidülés)
– Nyelvhelyességi gyakorlatok: Az igék és az igekötők (Felszólító mód – kijelentő helyett; Mégis kell a felszólító mód! A felszólítás egyéb eszközei; Mondanák vagy mondanék?)
* Jancsó Miklós: A beszédtechnika (A beszédtechnika fontosságáról; beszédtechnikai elvárások, hangsúly, hangerő, tempó,  mimika …)
* Szilágyi N. Sándor: Mire jó az első és második személy? (Nyelvtani kiskalauz érettségizőknek, folytatás)


2. Szeptemberi számunk tartalma (lásd szeptember 2010 az Archívum rovatban)
* Baka Judit: A közlekedési eszközök hangjai. Nyelvművelő játékok, fejtörők kicsiknek és nagyoknak
* Demény Piroska, Szilágyi Mária: Szavak kincsesháza. Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 10–15 évesek számára (folytatás)
* Szilágyi N. Sándor: Az alárendelő és mellérendelő mondatbeli viszonyokról. Nyelvtani kiskalauz érettségizőknek (folytatás)
* Péntek János: Társadalom és nyelv (folytatás: Kétnyelvűség. Kölcsönzés. Kultúra és nyelv)
* Zimányi Árpád
– Nyelvhelyesség: Szavak és állandó szókapcsolatok helyes használata (folytatás: Idegen szavak. A fiatalok nyelvhasználata. A köznyelv eldurvulása. A névadás kérdései)
– Nyelvhelyességi gyakorlatok: A szószaporítás esetei
* Zsemlyei János: A mai magyar nyelv állandósult szókapcsolatai. Frazeológia (folytatás)

::: A 2009-es anyag az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2009-ben található