Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

 

  • Keszeg Vilmos: A népdalok. (Részlet a Magyar népi kultúra című tankönyvből.)


A népdalokat a legegyszerűbben két fő csoportra oszthatjuk: vannak alkalomhoz kötött és alkalomhoz nem kötött dalok.
Az előbbiek rituális, szertartási énekek vagy játékdalok. Például a regösének (regölés). A magyar folklórban kevés ilyen maradt fenn, ha például a románok gazdag kolindaanyagával vetjük össze. A történeti fejlődés során ezek jórészt feledésbe merültek, illetőleg újabb műfajokkal helyettesítődtek. Ide tartoznak a kántálások, az István-napi és János-napi köszöntők. Történeti szempontból, mint műfajok, ezek a régebbiek.
Egyes kutatók a varázsdal mellett a munkadalt tartják az egyik legrégebbi műfajnak, vagyis az emberi erővel végzett egyszerűbb munkát kísérő vagy szervező dalt, amelyik ritmusával a munka ritmusához igazodik, így a munkát segíti, s esetleg tartalmilag is utal az illető munkafolyamatra. Csakhogy ez a műfaj valószínűleg nem volt univerzális. Legalábbis a magyarból nem nagyon mutatható ki, néhány viszonylag új és nyilvánvalóan német vagy szlovák eredetű daltól eltekintve…

>>Az írás folytatása>>


A sikeres óvodai zenei nevelés feltétele a céltudatos, tervszerű nevelőmunka. Egy-egy zenei foglalkozás meghatározott zenei feladatot old meg, ehhez a legmegfelelőbb formát az óvónő választja meg.
Az óvodai nevelés programja –három korcsoportra bontva – az egyes fejlesztési területek szerint határozza meg az óvodás gyermek zenei feladatait, és az év végére elérendő zenei fejlettség követelményeit. A program lehetőséget ad az óvónőnek, hogy a gyermek életkora, a zenei feladat, a csoport fejlettsége alapján maga dönthesse el, hogy mikor és milyen formában valósítja meg a gyermek zenei nevelését.

(a folytatáshoz kérjük,  kattintsanak az írás címére)

(A húsvéti ünnepkör énekes népszokásai a magyar néphagyományban)

 

 

 


1. Decemberi számunk tartalma (lásd december az Archívum rovatban)
* Karácsonyi dalok Gáspár Anna (ének) és Gáspár Attila (citera) előadásában
- Rossz a Jézus kis csizmája
- Mennyből az angyal
- Tehozzád teljes szívből
* Balogh Mária – Czikóné B. Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszertana – A dalanyag kiválasztásának szempontjai (folytatás, 4. rész)
* Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt. Gyermekdalok és gyermekjátékok (folytatás, 6. rész)

2. Szeptemberi számunk tartalma (lásd szeptember az Archívum rovatban)
* Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt. Gyermekdalok és gyermekjátékok, 5. rész
* Ki volt Erkel Ferenc? (a zeneköltő születésének 200-ik évfordulójára)
* Balogh Mária – Czikó Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszere (folytatás)
* Baka Judit: Hangok a zenében (fejtörők, nyelvi játékok)

::: A 2009-es anyag az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2009-ben található