Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

 

  • Keszeg Vilmos: Aranyosszéki ünnepek (Részletek a szerző Aranyosszék c., készülő honismereti tankönyvéből)

1. Farsangtemetés Torockón
2. Aranyosszéki húsvét
3. Locsolóversek

 

  • Jókai Mór: Hogyan mulat a magyar nép pünkösd napján

Piros pünkösd napja az örömök napja, ezer nyolcszáz ötvenhat év óta minden évben leszállnak az égi tüzes nyelvek az emberek lelkébe új elevenséget ömleszteni; mivel is ünnepelhetnők meg e napot kedvesebben, mint jó szív tiszta jó kedvével?
Minden nép úgy mulat, ahogy jellemében fekszik, lássuk hogy mulat a magyar pünkösd napján, amit kitüntető kedvezéssel elnevezett „piros” ünnepnapnak.
1. A pünkösdi király
2. Pünkösdi királyné
3. A kamóhúzás
4. A bikahajsz
Ilyenek a magyar nép mulatságai piros pünkösd napján; jól jellemzi magát bennük; harc, verseny, dal és küzdelem van azokban.
A felső vidéken és Erdély déli részén, hol más faj lakik, az ízlés is másforma, amott pünkösd napján kötelet húznak az utcán végig, annak közepére eleven ludat akasztanak lábainál fogva; amely alatt a legények lóháton elballagva, a lúd nyakát elszakítani törekszenek. Természetesen aki azt egy rántással el nem tudja végezni, a ló kimegy alóla, s ő a lúdon függve marad, ezen azután sokat lehet nevetni.
Az utóbbi helyen pedig fazékba dugnak kakast, s bekötött szemű legényeknek azt kell furkósbottal eltalálni.
Ezek is szép mulatságok, aki szereti.
A magyar ember természete az, hogy inkább szereti, ha bámulják, mintha nevetnek rajta.

 

 1. Decemberi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2010-ben
* Baka Judit: Magyar népi játékok – Mozgásos játékok párbeszéddel (folytatás)
* Keszeg Vilmos: Műfajiság a folklórban – Igaztörténetek (folytatás)
* A burgonya Magyarországon (a magyar anekdotakincsből)
::: Kósa László:
- Hogyan került Magyarországra a burgonya?
- A kandalló
- Ezermesterek
- A székelykapu
* Benedek Elek: A pityókás ház (részlet a szerző Édes anyaföldem! c. regényéből)
* Farsangi vénleánycsúfoló versek
* A farsang temetése – Siratóparódiák
* A farsang búcsúztatója

2. Szeptemberi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2010-ben
* Óvodásoknak
Ülök a deresre
Mese, mese mátka
Balaton mellett nyaraltam
Három szabó legények
* Kisiskolásoknak
Baka Judit: Magyar népi játékok, 1. rész
* Középiskolásoknak
Keszeg Vilmos: Műfajiság a folklórban (folytatás)
A Ződ király fia (Népmese a Műfajiság a folklórban c. íráshoz)
* ... és tanítóképzősöknek
Hermann Ottó: A pákász

::: A 2009-es anyag az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2009-ben található