Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail


E számunk szerzői:

1. Dr. Duray Miklós geológus, politikus, közíró, nemzetpolitikai szakértő
2. Dr. Pongrácz Attila adjunktus, NYME AK
3. Dr. Varga József docens, Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola igazgatója
4. Dr. Varga Józsefné dr. Horváth Mária egyetemi docens, dékánhelyettes, NYME AK
5. Borbély Károly festőművész, docens, NYME AK
6. Kovátsné dr. habil Németh Mária m. prof., intézetigazgató, NYME
7. Kocsisné Salló Mária kutató, PhD hallgató, NYME AK
8. Márkus Tamás, a Selye János Egyetem (Rév-Komárom) hallgatója

 

 

 

 

 

 

1. Márciusi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2011-ben
2. Az elmúlt két év anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók