Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

 

E számunk szerzői:

1. Dr. Egresits Ferenc, a Győri Hittudományi Főiskolai volt rektora, pápai prelátus, székesegyházi kanonok
2. Dr. Szijártó István, irodalomtörténész, a Balaton Akadémia elnöke, a Százak Tanácsának ügyvivő elnöke
3. Dr. Duray Miklós, geológus, író
4. Dr. Varga Józsefné dr. Horváth Mária PhD. NYME-AK dékánhelyettes
5. Dr. habil. Kováts-Németh Mária, a Tanítástan rovat vezetője, a Környezetpedagógia doktori programvezetője
6. Dr. Szenczi Árpád PhD., Károli Gáspár Református Egyetem, dékáni hivatalvezető
7. Dr. Varga József, Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola, igazgató
8. Dr. Ozsváth Judit adjunktus, BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar
9. Borbély Károly docens, NYME-AK
10. Wilhelm József, okleveles történelem szakos tanár, Vajdaság

 

 

 

 

 

 

1. Júniusi és szeptemberi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2011-ben
2. Az elmúlt két év anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók