Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

 

  • Demény Piroska, Szilágyi Mária: A szó jelentése (Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 10–15 évesek számára, 1. rész)

 

  • Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke (Feladat a nyelvet tanuló diákoknak: Keressétek meg, hány rokon értelmű szava található a versben a 'megy' igének!)

 

  • Zimányi Árpád

– Nyelvhelyesség: Alaktan – Toldalékolás 2. Névszók (folytatás): f) Páros testrészek nevének használata; g) Birtokos személyjelzés; h) Melléknevek, határozószók, igék fokozása

– Nyelvhelyességi gyakorlatok: A névszók toldalékolása (folytatás): 4. A tárgy ragja; 5. Egyes szám – többes szám. A páros testrészek nevének használata. 6. Több birtokos – egy birtok; 7. Fokozni tudni kell! 8. A fosztóképzővel gördülékenyebb! A -tlan, -tlen, -talan, -telen képző használata

 

 

  • Nyelvművelés – Kosztolányi Dezső és Schöpflin Aladár vitája nyomán (folytatás)

– Kosztolányi Dezső: A »soviniszta« nyelv
– Kosztolányi Dezső: Azok az idegen szavak

 

 

 

 

 

1. A júniusi és szeptemberi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2011-ben
2. Az elmúlt két év anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók