2012 ősze Tanítástan-Tanulmányok PDF Nyomtatás E-mail

 

E számunk szerzői:


1. Dr. habil Kováts-Németh Mária CSc, rovatvezető
2. Dr. Duray Miklós geológus, író
3. Dr. Deák Ernő, az Ausztriai Magyar Szervezetek és Egyesületek Központi Szövetségének elnöke, a Bécsi Napló főszerkesztője
4. Dr. Ujváry Gábor CSc, habilitált egyetemi docens, a Kodolányi János Főiskola rektorhelyettese
5. Prof. dr. Erdélyi Margit CSc, a Selye János Egyetem Tanárképző Kar dékánja
6. Dr. Réthy Endréné, habilitált egyetemi docens, ELTE
7. Máté Ágota tanítónő, Óbecse (Vajdaság)
8. Mgr. Muhi Béla gimnáziumi tanár, Újvidék (Vajdaság)
9. Samu Erika tanítónő, Óbecse (Vajdaság)
10. Dr. Ozsváth Judit a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa, a Keresztény Szó katolikus kulturális folyóirat lapszerkesztője
11. Renczés Nóra, tanító, doktorjelölt, Deáki, (Felvidék)
12. Mészely József, tanító, költő, Ujhelyi Imre Általános Iskola, Mosonmagyaróvár
13. Dr. habil Kalló-Lengyel Zsolt, a Müncheni Magyar Intézet igazgatója
14. Busa Krisztina, a Müncheni Magyar Intézet szakreferense

 

Kováts-Németh Mária: Megmaradni magyarnak és embernek

Duray Miklós: Ország- és az államalapítás, és a nemzet

Deák Ernő: Mitévők legyünk?

Ujváry Gábor: Székesfehérvár és a magyar kultúrpolitika

Erdélyi Margit: Gyermekirodalom és gyermekolvasó

Réthy Endréné: Felkészülés a tanítási órákra a kiscsoportos foglalkozásokon

Máté Ágota-Muhi Béla-Samu Erika: A szakmai sikert segítő készségek

Ozsváth Judit: A két világháború között Kolozsváron tanuló magyar egyetemi hallgatók egyik szellemi műhelye: a Lyceum-könyvtár

Renczés Nóra: Lévai jeles tanárok 1870-1918 között

Mészely József: Pályakép - Interjú Mészely József tanítóval, költővel a Kisiskolások Anyanyelvi Vetélkedőjének elindítójával

Kalló-Lengyel Zsolt-Busa Krisztina: A Müncheni Magyar Intézet és a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom – Pax Romana Müncheni Csoportjának tevékenységének története 2004–2012

 

 

 

 

 

 

1. Júniusi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2012-ben
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók