2012 ősze_Irodalom PDF Nyomtatás E-mail

 

„Maholnap őszi ködben áll a házunk
s körül a fák is mindmegannyian.”

(Áprily Lajos: Hómezőkön is túl, részlet)

Fától fáig

Fábólfaragott Péter

A népmese

Kérdések és feladatok a meséhez

 

Kányádi Sándor: Faragott versike
Kapcsolódó írás: Szólások és mondások (lásd a Néprajz oldalon)


Vásárfia
Lev Tolsztoj: Egy kisfiú elmeséli, hogy nem vitték őt a vásárba (Áprily Lajos fordítása)

A történet

Kérdések és feladatok a történethez

 

Zelk Zoltán: Ez aztán a vásárfia

A vers

Kérdések és feladatok a vershez


Apa és fia
Jó apám dolgozik (Csukás István fordítása)

A vers

Feladatok a vershez

 

Áprily Lajos: Hómezőkön is túl…


70 éve hunyt el Móricz Zsigmond

Móricz Zsigmond: Hét krajcár

Az elbeszélés

Feladatok az elbeszéléshez


Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz


Kosztolányi Dezső: Móricz Zsigmond

125 éve született Áprily Lajos

Áprily Lajos: A tanya

A vers

Feladatok a vershez


Vita Zsigmond: Az irodalmi élet sodrában
Kapcsolódó írások:

– Józsa Miklós: Áprily Lajos emléke Nagyenyeden (lásd a Honismeret oldalon)

– Vita Zsigmond: Áprily Lajos, a kollégiumi tanár (lásd a Honismeret oldalon)


Iskolakezdésre

Lőrincz József: Két táska 1. Júniusi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2012-ben
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók