2012 decembere_Tanítástan-Tanulmányok PDF Nyomtatás E-mail


E számunk szerzői:


1. Borbély Károly docens, NYME-AK
2. Dr. habil Kováts-Németh Mária CSc, rovatvezető, Selye János Egyetem m. professzora
3. Prof. dr. Erdélyi Margit CSc, a Selye János Egyetem Tanárképző Kar dékánja
4. Dr. Ónodi László, Európai-Magyar Gimnázium tanára, Regensburg
5. Dr. Kiss Gábor, Tinta Könyvkiadó igazgatója
6. Dr. Engelmayer Ákos, volt varsói magyar nagykövet, Varsó
7. Dr. Varga József igazgató, Győr
8. Marcin Grad a Varsói Tudományegyetem végzős PhD hallgatója
9. Paedr. Renczés Nóra, tanító, Deáki, (Felvidék)
10. Dr. Muhi B. Béla, egyetemi docens, Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Újvidék

 

 

Borbély Károly: Hol vannak az angyalok szárnyai?

Kováts-Németh Mária: Az igaz, szép, jó, isteni Kornis Gyula kultúrakoncepciójában

Erdélyi Margit: Kompetenciák és dilemmák az irodalomoktatásban

Ónodi László: A szimbolista paradigmaváltásról

Kiss Gábor: Szókincsbővítés

Engelmayer Ákos: Magyarok és Katyń

Varga József: Jáky Ferenc a karácsonyfa-állító osli lelkész, a „nemzeti kis iskola” igazgatója

Marcin Grad: A Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszékének története

Renczés Nóra: Lévai Magyar Királyi Állami Líceum és Tanítóképző Intézet 1939 – 1944

Muhi B. Béla: Az iskolamarketing elméleti és gyakorlati kérdései

 

 

 

 

 

1. Szeptemberi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2012-ben
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók