2013/Tavasz_Kincsesláda-Nyelvművelő PDF Nyomtatás E-mail

 

„S hogy magyarul írok, azt nem azért teszem, mert nemzetem iránti kötelességem kényszerít, hogy hű hazafi legyek – hanem azért, mert én olyan szép, kifejezésekben gazdag, mondataiban tökéletes, a gondolatokhoz odataláló nyelvet nem ismerek, mint a magyar.”

Jókai Mór: Látható Isten – részlet

 

Tartalom


Játékos nyelvi feladatok

 

Demény Piroska – Szilágyi Mária: A mondat és a szöveg (3. rész)


Nyelvhelyesség


Zimányi Árpád: Vonatkozó névmások

Zimányi Árpád: Vonatkozó névmási kötőszók – Gyakorlatok

 

Nagy Kálmán: Beszédhang, betű, ábécé, betűrend

Variációk e hangra


Nagy Emma: Az e hang túlterheltsége a magyar nyelvben

Boci, boci tarka

Faluvégén kurta kocsma


Kreatív nyelvtanulási feladatok


Mikor is fontosak?

Házi mondóka


Szavainkról


Ki és mit költ? – Kapcsolódó írások: Húsvéti álom; Gárdonyi Géza: A méhek trombitása az Irodalom oldalon és Gárdonyi Géza: Egri csillagok (részletek) a Honismeret oldalon

 

Lőrincz József: Kommunikációs készségfejlesztés

 

 

 

 

 

 

1. Decemberi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2012-ben
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók