2013/Nyár_Ajánló PDF Nyomtatás E-mail

 

 

 

Sárközy Péter: Faludi Ferenc

Pozsony, Kalligram kiadó, 2005.
Magyarok emlékezete sorozat

 

Lengyel Ferenc: Lassan gyarapodó
Mikor a magyar irodalom legnagyobbjairól esik szó, a legtöbb  szakmabeli, diák vagy átlagolvasó hajlamos a legközismertebb néhány adatot elsorolni, az iskolában tanultak szellemi maradékát elismételni. Ugyanakkor az irodalom kutatói folyamatosan keresik a még lappangó olvasnivalókat, csemegéket. Mind az alkotók élete, mind műveik egyedi volta vonzza a szakmabelieket, egyre pontosabb képet mutatni be róluk.

 

>> a recenzió folytatása >>

 

 

 

A magyar költészet antológiája.

Válogatta és szerkesztette Ferencz Győző.

Budapest, Osiris kiadó 2003. 1067 l.

Osiris klasszikusok sorozat

 

Ónodi László: A magyar költészet szerelmeseinek

Az Osiris Kiadó célul tűzte ki, hogy mindhárom műnemben összegyűjtse   azokat a műveket, amelyek jó, megalapozott áttekintést nyújtanak a magyar irodalom fejlődéséről a kezdetektől egészen a XX. század végéig. Természetesen minden válogatás csakis egyfajta betekintést nyújthat gazdag irodalmunk különféle korszakaiba és stílusirányaiba.  Az viszont, hogy mely szerzők kerülnek végül a kötetbe, a szerkesztő értékvilágát és felkészültségét mutatja. Mindezen körülményeken túl joggal elvárhatjuk egy sikeres antológiától, hogy igyekezzék az irodalmi kánonhoz igazodni, amennyiben az a különféle viták során immár az irodalmi köztudatban rögződött.

 

>> a recenzió folytatása >>

 Erdélyi Margit: Pedagógia és irodalom kölcsönhatásai

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárom, 2012


Kováts-Németh Mária: Kultúra és irodalom


Erdélyi Margit professzorasszony, irodalomteoretikus, újabb könyvében a pedagógia és irodalom kölcsönhatásait vizsgálja. Rendkívül aktuális téma ez napjainkban, amikor is a kultúraközvetítés tartalmát oly sokan és sokféleképpen értelmezik, vitatják. (Erdélyi Margit: Pedagógia és irodalom kölcsönhatásai, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárom, 2012)

A kultúra alapvető műveltségtartalmának meghatározása, kiválasztása nem nélkülözheti a pedagógiai követelményeket, a nevelési célkitűzés és feladatok alapos, átgondolt, értékközpontú ismeretét, annak alkalmazását. Az irodalom fontos nevelési tényező a pedagógiai kultúrában. Példákat kínál a tanítónak, tanárnak az óvodától az egyetemig; elősegíti mind a kisgyermek, mind a felnőtt ifjú választási lehetőségét a jó és a rossz között.

Az első fejezetben – Gondolatok az irodalomtanár kompetenciájáról és dilemmáiról – azokat a nézeteket tárgyalja a szerző, amelyek egyrészt az irodalomtanítás új céljait fogalmazzák meg, másrészt – az irodalomtudomány és irodalomtanítás szimbiózisát, annak összetettségét látván – a modern irodalomtanítás elsődleges bázisára, a műelemzésre koncentrálnak.


>> a recenzió folytatása >>

 

 

 

1. Márciusi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2013-ban
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók