2013/Nyár_Zene PDF Nyomtatás E-mail

 

Tartalom

 

Gyermekdalok
Ének: Gábor Adrienn

 

kotta+szöveg: Jöjj ki napocska

– ének

 

kotta+szöveg: Kinyílt a rózsa
– ének

 

kotta+szöveg: Fehér liliomszál

– ének

 

kotta+szöveg: Iglice, szívem, iglice

– ének

 

kotta+szöveg: Már megjöttünk estére
– ének

 

 

Balogh Mária és Czikóné B. Gabriella: A dinamikai érzék fejlesztése az óvodában

 

A dinamikai különbségek megismerése, gyakorlása finomítja a gyermek hallását, kifejezőkészségét, tartalmasabbá teszi a zenei befogadótevékenységét.
A halk és hangos különbségét mindig egymáshoz viszonyítva, hallható módon kell érzékeltetni: beszéddel, zörejekkel, mondókával, énekléssel, hangszeren. Ezek sokszori bemutatása alapján ismerjék fel a gyermekek a különbséget, később a halk és hangos fokozatait is nevezzék meg. A nagycsoportosoknál már kialakulhat az a készség, amikor a csoport vagy egy gyermek az óvónő segítsége nélkül is tud halkan vagy hangosan énekelni.

A halk-hangos megfigyelése kiscsoportban

Énekes párbeszédet mutathatunk be zenehallgatás keretében. Például: „Hol jártál, báránykám?” – hangos, „zöld mezőben, asszonykám!” – halk. …
Az erős és gyenge hang jellegének kidomborítására bábokat alkalmazunk: gaz­d­asszony–kisbárány. Az egyik báb hangosan, erős hangon, a másik halkan, gyenge han­gon énekel. Ezt a gyermekekkel is közöljük.
A következő foglalkozáson újra előadjuk a dalt halk-hangos énekléssel. Melyik énekelt hangosan, melyik halkan? – a gyermekek beszámolnak megfigyeléseikről.
Újra énekeljük, és kézjellel mutatjuk a halk és a hangos éneklést:
Hangos – egymástól távolított tenyér, halk - egymáshoz közelített tenyér.

(A teljes írás a címre kattintva olvasható)

 

 1. Márciusi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2013-ban
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók