2013/Ősz_Tanulmányok PDF Nyomtatás E-mail

 

E számunk szerzői:

1. Dr. Egresits Ferenc teológia tanár, a Hittudományi Főiskola rektora (1995-2010), kanonok, pápai prelátus, bácsai plébános
2. Borbély Károly festőművész, NYME AK - Győr
3. Dr. habil Kováts-Németh Mária CSc a neveléstudományok kandidátusa, rovatvezető, SJ Egyetem Tanárképző Kar
4. Prof. dr. Andrásfalvy Bertalan akadémiai doktor, néprajzkutató, professzor, Közoktatási és Művelődésügyi miniszter (1990-1993)
5. Dr. med. Sági Zoltán neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus
6. Prof. dr. Albert Sándor CSc, Felnőttképzési Intézet igazgatója, Rév-Komárom
7. Dr. Horváth Kinga PhD adjunktus, dékánhelyettes, Selye János Egyetem Tanárképző Kar
8. Dr. Demény Piroska Phd adjunktus, BBTE-Kolozsvár, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet
9. Prof. dr. Erdélyi Margit CSc dékán, Selye János Egyetem Tanárképző Kar
10. Dr. habil Nádor Orsolya PhD docens, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék
11. Fecser Nikolett, tanár, munkaközösség-vezető, Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium
12. Dr. Molnár Csikós László egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
13. Halászné Szakács Éva ökológus, Nemzeti Botanikus Kert,Vácrátót
14. Lipcseiné Takács Nóra PhD hallgató, NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

 Tanulmányok

Egresits Ferenc: Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében való kezdés
Borbély Károly: A keresztút aranya
Andrásfalvy Bertalan: Az ember együttműködése a természettel II.
Sági Zoltán: Megtévesztés, félrevezetés
Kováts-Németh Mária: A kultúraközvetítést meghatározó törvények és iskolai gyakorlatuk Magyarországon, Csehszlovákiában, Szlovákiában és Ausztriában (1868-1998)
Albert Sándor: A felvidéki magyar közoktatás dilemmái
Horváth Kinga: A pedagógusképzés intézményesített komparációja
Erdélyi Margit: A gyermekirodalom funkciója az olvasásra nevelésben
Demény Piroska: Dramatikus módszerek az irodalomtanításban
Nádor Orsolya: A magyar mint idegen és mint származási nyelv tanításának néhány kérdése
Fecser Nikolett: Mechatronikai képzés Magyarországon
Molnár Csikós László: Nyelvtudomány
Sági Zoltán: Másság és azonosság
Halászné Szakács Éva: A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben
Lipcseiné Takács Nóra: A Falusi Porta Tanoda program

 

 

 1. Júniusi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2013-ban
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók