Ajánló2014/Tavasz PDF Nyomtatás E-mail

 

 

Lengyel Ferenc: Tananyag önismeretből

A magyarságismeret mint tananyag  - egységében, egészében, egyér-telműen és jól használható formában viszonylag kevés, tanítást szolgáló műben jelenik meg. A különböző magyarországi és ’határok fölötti’ kiadványok az utóbbi két, két és fél évtizedben elnagyoltabban vagy bővebben, terjedelmileg különböző változatokban keresték a szintézis felé vezető utat.

A legközismertebb úttörő vállalkozás az Antológia kiadó és a Lakitelek alapítvány egyik első, magas színvonalú kiadványa volt:  Haza a magasban. Csodálatos összetettsége, szerves felépítése, tömör magyarázatai, hihetetlenük gazdag és találó képanyaga kiemelték a hasonló próbálkozások közül. A szerkesztés munkájának orszlánrészét magára vállaló, a megjelenés körül bábáskodó Bakos István ma is úgy tekinthet visssza az 1989-es politikai változás utáni össszegzésre, „antológiára”, mint a merész próbálkozók első nagy „hegymászásuk” sikerére: a biztos tudattal, hogy lesznek követői.

 

>> a recenzió folytatása>>

 



Balassi Füzetek
Sorozatszerkesztő: Maróti Orsolya

Gordos Katalin – Varga Virág: Miénk a vár!

Gyöngyösi Adrienn illusztrációival
Balassi Intézet, Budapest, 2011
Balassi Füzetek 1.

Gordos Katalin – Varga Virág: Ünnepeljünk együtt!

Gyöngyösi Adrienn illusztrációival
Balassi Intézet, Budapest, 2012
Balassi Füzetek 2.

Gordos Katalin: Kalandra fel!

Csákovics Lajos illusztrációival
Balassi Intézet, Budapest, 2013
Balassi Füzetek 3.

A magyart mint származásnyelvet tanító tanárok tudják, milyen öröm, ha egy jól összeállított, a korosztály érdeklődési körét figyelembe vevő, sokszínű tankönyvet (füzetet, bármilyen formájú tananyagot) kapnak kézhez.

Gyakran hallottam a kiváló tankönyvszerző, dr. Budai László egyik kedvelt mondását, miszerint a tanár bátran legyen eklektikus, sokféle (tiszta) forrásból merítsen, hogy legyőzze  a nyelvórák legfőbb ellenségét: az unalmat. Ez vonatkozik a magyart idegennyelvként tanító tanárokra éppúgy, mint a magyart származásnyelvként oktatókra. Ehhez sokféle, érdekes tanítási anyagra van szükség. Az igazi tanár addig kutakodik, amíg innen-onnan összeszedi, összeállítja a megfelelő anyagot a kívánt témához, de ez nagyon nagy munka, és heti 20-25 óra tanítás mellett, nem is jut rá mindig idő. Ezért is nagyon nagy segítség a Magyarország határain kívül élő, magyar származású gyerekek számára tervezett új sorozat: a Balassi-füzetek.

 

>>a recenzió folytatása>>

 

 

 

 

 

1. Decemberi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2013-ban
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók