2014/Nyár_Ajánló PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Kristóf   
2014. június 28. szombat, 16:13

 

Derűs honismeret

Évfordulók emlékeztetnek a múltra, legyen az közeli vagy távoli múlt. Az 1989-es politikai változás a magyar könyvkiadásban is átfogó változásokat hozott. Ennek kapcsán érdemes az önismereti könyvek terén is széttekinteni.

A teljes könyvkiadásnak ebben az egyetlen szegmensében (a könyvkínálatból kiemelve az önismereti műveket, kiadványokat),  még ebben a viszonlag kevés alkotójú, szűkebb  tárgykörben is rádöbben a böngésző típusú ember, mennyi föl nem ismert különlegesség lappang még.

A tucatszámra megjelent különböző művek sorát még a változások idején megjelent Haza a magasban indította el.  Első volt a rend-szerezés útján. Akkor kiáltó hiányt pótolt, ma is egyfajta elvárást testesít meg a többi művek felé, szinte mérce lett ebben a tárgykörben. Bakos István munkája évtizedek elhallgatásai után visszakapcsolt a lélek természetes igényéhez: önismeretünk teljesebbé tételéhez, rendszeres és rendezett formában.

Egy másik szerző, a fiatal nemzedék tagja, Mátyás Szabolcs kiadványai is gazdagították e téren a tudásunkat, és egy egészen más jellegű összeállításban bizonyítják kulturális sokféleségünket. Lexikon-pótló vagy helyettesítő változatos feldolgozásai épp célirányos koncentráltságukkal értek el nagy hatást.

A fiatalságnak, az iskoláskorú gyerekeknek szánt e tárgyú könyvek java része az iskolai oktatás részeként látott napvilágot, többnyire a honismereti tankönyv-családok részeként. Ami ezeken túlmutat, ami más jellegű könyv, és az elmúlt időszakban hellyel-közzel megjelent, arról viszonylag kevesen tudnak.
Az egész székely tájegységet összefoglaló Székelyföldi kalendárium is kiemelkedő összeállítás Erdélyből, és kiemelt szerepe lehet jövőbeli önismeretünk mélyülésében, a sorra megjelent Képes kincsekönyvek darabjainak (Marosvásárhely, Kolozsvár, Segesvár, Nagyvárad). Külön elismerő méltatásra várnak. Róluk készült részletesebb ismertető írások hozhatnák meg kíváncsiságunkat, olvasó kedvünket, „évágyunkat”.

Szándékunk: a fontosabb kiadványok és a szórványban is használható művek minél tágabb körű bemutatása. A nyugati szórványban élők válogatás közben sokszor csak az ismertetőkre szorítkozhatnak, rovatunk pedig ebben szeretne – lehetőségeihez mérten – minden olvasójának segítségére lenni.

Az eltelt 25 év nyitása a felsorolt címekben és eltérő súlypontú tartalmukban egyaránt érzékelhető. Mára a korábban elképzelhetetlen kiadványok sorát emelhetjük le a könyvüzletek polcairól. Ebben a képzeletbeli könyvüzleti vásárlásban akadt meg a szemem egy kedves, átfogó, színes borítójú, vonzó köteten. A Honismereti olvasókönyv alcím egyértelműen besorolja, címe és címlapja kompozíciója viszont kimondottan derűs hangulatot ébreszt mindenkiben, aki kézbe veszi.

 

 

Tarján Gábor: Magyarságismeret – Népismeret, Hagyományismeret, Néprajz

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Budapest, 2013.

 

Népünk és kultúrájának megismerése alapvető fontosságú minden nemzedék tudásának megalapozásában. Az elmúlt időszakok oktatáspolitikája mégsem foglalkozott a kérdéssel jelentőségéhez mérten. Magyarországon sajnos sokszor úgy kerülnek ki a főiskoláról és egyetemekről a végzett pedagógusok, hogy nem is hallottak a magyar kultúra gyökereiről, a magyar nép embertani vonásairól, vagy a néprajzi csoportokról, a népi táncokról, a határon túli magyarságról, stb. Az idegenben élő magyaroknak talán még inkább szükségük van – a magyar szó mellett – a magyar népi kultúra értékeinek megismerésére, – szép példát mutatnak erre a külföldi magyar cserkészek. Magyarországon az anyanyelvi képzéssel általában nincs probléma, többnyire színvonalasan tanítják a magyar történelmet, irodalmat, művészetet, stb. – a magas kultúrát – de a magyar kultúra gyökereit alkotó a népi kultúrát; a folklórt, a népi táncot, játékot, kézművességet a tanárok nagy része egyáltalán nem ismeri, és így nem ismerteti meg a diákokkal sem.

 

>> a teljes recenzió >>

 

 

Tarkabarka Egyszer volt... Honismereti olvasókönyv

Összeáll. és szerk. Bozsik Rozália,

Szeged, Novum, 2007

 

No, végre! De jól néz ki! -  ezt a szubjektív, gyermeki örömöt a tárgyilagos felnőtt igyekezett később, alaposabb lapozgatás közben ellenőrizni, a Tarkabarka Magyarországban (a Novum kiadó kiadványában) keresve az egyedit.

„Azért állítottuk össze ezt a rendhagyó olvasókönyvet,hogy Magyarország tájegységeinek szépségeit alaposabban megismerhessük, s információgazdag, lebilincselő és legfőképpen szórakoztató könyvet adjunk kézbe. Nagy örömmel válogattuk ...”  - áll a szegedi kiadó bevezetőjében. Hitelesen, mert a következő  kilencven oldalon valóban azt nyújtja, amire a bevezető tett ígéretet.

 

>> a teljes recenzió >>

 

 

 

 

 

1. Márciusi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2014-ben
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók


Módosítás dátuma: 2014. szeptember 25. csütörtök, 16:46