2014/Ősz_TANULMÁNYOK PDF Nyomtatás E-mail

Nemzeti gyásznapunk: Október 6*


Móra Ferenc: Az első október 6.

Kossuth Lajos: Az emlékmű avatására

Kézirat
Nem néma az a kőszobor… (a kézirat szövege)


Mikszáth Kálmán: Világos

Teleki Sándor: Az aradi vértanúk

Az aradi vértanúkról

Málnási Ferenc: Az aradi Golgotha

Damjanich János imája

Pálffy János: A hóhérinas


Versösszeállítás


Ady Endre: Az én magyarságom

Feledjetek!…
Négy-öt magyar összehajol


Kosztolányi Dezső: Zászló

Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus

Zúg az őszi szél


Reményik Sándor: Október 6

Tóth Árpád: Arad

Tompa Mihály: A madár, fiaihoz


Az aradi nap

Az aradi nap című vers, mely az 1849. október  6-i fájdalmas események emlékére íródott, Lévay József költeménye. Lévay József (1825–1918), aki 1848–49-ben a Hivatalos Közlöny újságírója volt, a szabadságharc után sokáig bujkált, majd Pesten Bátor Miklós álnéven írt és közölt verseket. Ezzel a költeményével kapcsolatban azonban – érthető okokból – a kiegyezés utánig, egészen 1870-ig megőrizte névtelenségét. Az aradi vértanúkról szóló ének azonban ponyvanyomtatványok példányain terjedt, és műdalként szinte a teljes magyar nyelvterületen ismertté vált. A vers első nyomtatott példánya, melyen még nem szerepelt a szerző neve, 1875-ből ismert.
A Kisütött a késő őszi nap sugára… című dalt Együd Árpád somogyi gyűjtéséből  idézzük föl.


*Az összeállításhoz a korábbi számainkban megjelent írásokból is válogattunk.

Készült az Erdélyi Tankönyvtanács szerkesztőségében. Szerkesztette: Székely Győző

 

 

 

 


1. Júniusi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2014-ben
2. Az elmúlt évek anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók