2017 december PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Kristóf   
2018. április 04. szerda, 12:46

2017

Arany János

2012. decemberi szám:

Gyulai Pál: Arany Jánosnál, Szalontán
Herman Ottó:
Arany János madarai

2011. decemberi szám:

Irodalom: Arany János: Alkalmi vers

Honismeret:

Kozma Dezső: Arany János – a forradalom és a szabadságharc sodrában

2010. decemberi szám:

Arany János: Év utolján, 1852

Szent László

2010. február

Honismeret

Benedek Elek: Szent László pénze
Szent László és a kun
Szent László és nemesei

F= feladatlap

1 = alapszint

2 = középszint

3 = felsőszint

DECEMBER:

Könyvespolc- Tankönyvek:

Lengyel Melinda – Lengyel Ferenc (Bécs, Ausztria): Szeretem, akarom, tanulom
Gyakorló nyelvkönyv 9–10 évesek számára

Letölthető a Tankönyvek rovatból


Betlehemi királyok F1+F2

Döbrentei Kornél: Karácsony F1

Karácsonyi ének: Mennyből az angyal F2

Czakó Gábor: Remény (részlet) F2

Legelgetett a bárány (népdal) F2

Pathy LíviaSeper Judith (Oberwart/Felsőőr, Ausztria): Az én világom

Letölthetô a Tankönyvek rovatból angol, német és spanyol közvetítô nyelven:

Jeles napok:

December 6. /hatodika/ Szent Miklós – Mikulás napja F1

Karácsony F1+F2

Újév, vers

március, 2017

Barátka Agnieszka: Január, február, március, április (rejtvényekből álló feladatlapok)

Irodalom:

2015 Kincsesláda:

Egyed Emese: Burkoló vers /szövegértés F1

Kapcsolódó írások:

A lábbelikről F2
A páros testrészek nevéről F3
A birtokos személyjelről és jelzőről F2

Lev Tolsztoj: Egy kisfiú elmeséli, hogy nem vitték őt a városba elbeszélés-fogalmazás/igeidők F2

Egyed Emese: Téli cserebere vers/évszakok F1+F2

Király László: December vers/szövegértés F1+ F2

Hans Christian Andersen: A hóember mese/szövegértés + fogalmazás F1+ F2

Csokonai Vitéz Mihály: A tél (részlet) szövegértés/szókincs F3

Weöres Sándor: Száncsengő verselemzés F2+ F3

Áprily Lajos: Tél integet F2

Áprily Lajos: Téli reggel F2

Zelk Zoltán: Téli fák F1

Herman Ottó: A vörösbegy lexikális, ismeretterjesztő szöveg

Móra Ferenc: A csókai csóka verses mese /szövegértés F2

Herman Ottó: A csóka lexikális, ismeretterjesztő szöveg

Kányádi Sándor: Feketerigó vers

Herman Ottó: A feketerigó lexikális, ismeretterjesztő szöveg

A nyulacska (manysi népmese) szövegértés/mozgást jelentő igék F2

A kóró és a kismadár (magyar népmese)

Gáspár János: Gidócska a jégen (tanmese óvodásoknak)

Gárdonyi Géza: Aludjál, aludjál vers F2

Veress Zoltán: Tóbiás és Kelemen (részlet) verses mese

József Attila: Csoszogi, az öreg suszter elbeszélés

Zelk Zoltán: Ez aztán a vásárfia! vers F2

Archívum- Tartalomjegyzék:

Irodalom:

2014. decemberi szám:

Gyöngyösi Júlia: Hull a pelyhes fehér hó (Játék kicsiknek) F1

Gerd Kuzebaj (udmurt költő): A hold F2

Őszutó – tél elő

Gárdonyi Géza: A nyughatatlan méhecske F2
Áprily Lajos:
Tél integet F2
Zelk Zoltán:
Téli fák F1

Karácsony és havas tél

Gazdag Erzsi: Karácsony F1

A karácsonyi ünnepkörről (lexikális, ismeretterjesztő szöveg)

Hans Christian Andersen: A hóember mese/szövegértés + fogalmazás F1+ F2

Lev Tolsztoj: Pánov bácsi karácsonya szövegértés F2

Selma Lagerlöf: A szent éjszaka F1

Gárdonyi Géza: Roráté

Móra Ferenc: Szép karácsony szép zöld fája

Csokonai Vitéz Mihály: A tél (részlet)

Zelk Zoltán: Rajzpapír F2

2013. decemberi szám:

Radnóti Miklós: Téli napsütés

Móricz Zsigmond: Varjúvári legenda

Debreczeni László: Kalotaszeg – Kós Károly képes hetilapja

Illyés Gyula: Kalotaszeg – Kós Károly könyve

Ligeti Ernő: Egy röpirat története

Kortársak Kós Károlyról (1883. december 16. – 1977. augusztus 25.)

· Nyírő József

· Szentimrei Jenő

2012. decemberi szám:

Tóth Ildikó: Rigó a karácsonyfán

Schöpflin Aladár: Gárdonyi Géza

Kosztolányi Dezső: Gárdonyi Géza versei

Ady Endre: Az új Gárdonyi – Gárdonyi novelláiról

Gárdonyi Géza: A gyerekek F2

Juhász Gyula: A Szépség koldusa című kötethez

József Attila: Tél

2011. decemberi szám:

Ünnepi versek:

Karácsonyi éjfélóra

A kis Jézus aranyalma

Reviczky Gyula: Karácsonykor

Reményik Sándor: A karácsonyfa megérkezik

Reményik Sándor: A karácsonyfa panaszkodik

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel

Reményik Sándor: Karácsonykor

Sík Sándor: A napkeleti bölcsek

Sík Sándor: Regös ének

Ily szegényen, mint én

Fehér Karácsony

Ha soha egyébkor…

Arany János: Alkalmi vers

Juhász Gyula: Vízkeresztre

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma (magyar népmese)

Benedek Elek: Mackó úr meg ordas koma ( mese)

2010

Gáspár János: 10 tanmese óvodásoknak: A gidócska a jégen

DECEMBER
Dsida Jenő:
December – A gyermek dicsérete (Kalendárium szonettekben)

Gyulai Pál: Vörösmarty Mihály életrajza (részletek)

„Vörösmarty Mihály született 1800. dec. 1-én délután négy órakor, Pusztanyéken …”

„…folyvást dolgozott, s mindinkább ébredezett írói becsvágya.”

„Az 1848-iki nagy változást lelkesüléssel fogadta”

„Az irodalom helyett a kertészet- és szőlészetnek élt…”

Karácsony napján: „…a nap, melyen a világ megváltója született.” (a Vasárnapi Újság 1888. december 23-i számából)

Téli versek kicsiknek és nagyoknak

Dsida Jenő: December

Király László: December

Juhász Gyula: Karácsony felé

Arany János: Év utolján, 1852

Pósa Lajos: Hahó! Hahó!

Szép Ernő:

Farkas Árpád: Lép a tél, a nagy vadász

Babits Mihály: Szőlőhegyen télen

JANUÁR
Dsida Jenő: Január – A tél dicsérete (Kalendárium szonettekben)

Kosztolányi Dezső: Újév áldott hajnala percen…(részlet, Nyugat, 1923. január 1.)

Petőfi Sándor:

Pusztán születtem

Téli világ

Egy telem Debrecenben

Füstbe ment terv

Egy estém otthon

A téli esték

Tél végén

Móra Ferenc: A szánkó

2009

Dr. Varga Józsefné PhD, egyetemi docens: „Karácsony felé” – Tanulmányok

Irodalom

Petőfi Sándor: A puszta, télen

Ady Endre: A téli Magyarország

József Attila: Holt vidék

Kányádi Sándor: Hallgat az erdő (Gyermekversek, válogatás)

Jancsik Pál: Dérike (gyermekversek, válogatás)

Kányádi Sándor: Csikorgó, a fagykirály

Kányádi Sándor: Pitty-potty és litty-lotty

Kányádi Sándor: Farkasűző furulya

Kányádi Sándor: Éhes mese

Péterfy Emília: Hová lett a cinke háza?

Péterfy Emília: A kivirágzott korcsolya

Péterfy Emília: A medve meg a tél

Móra Ferenc: Didergő király

Zene:

Újfalussy Péter szerk.: Szállj dalom! - Adventi, karácsonyi és újévi egyházi énekek (2014 decemberi szám)

Gábor Adrienn (ének): Karácsonyi és betlehemes dalok a Néprajz rovatban közölt betlehemes játékokhoz – a kottákat lásd a Betlehemes játékok leírásában (2013 decemberi szám)

Domokos Pál Péter: Egyházzenénk múltja (2013 decemberi szám)

Ad rorate

Adventre valo Gloria

Adventre valo Kyrie

Adventre valo Sanctus

2010:

Zene

Karácsonyi dalok Gáspár Anna (ének) és Gáspár Attila (citera) előadásában
Rossz a Jézus kis csizmája

Mennyből az angyal

Tehozzád teljes szívből

2009

Zene

Daloskönyv (második rész) Kották:

Mennyből az angyal …

Kedves álmot hogy szerezne …

Sír az Isten báránya

Néprajz:

Néhány szólásunkról, közmondásunkról: dér, dércsípte (2014. szeptemberi szám)

Régi karácsonyi köszöntő (2014. decemberi szám)

Karácsony – betlehemes játékok (2014. decemberi szám):
(A játékokban szereplő dalok, karácsonyi énekek meghallgathatók a
Zene oldalon Gábor Adrienn előadásában)

Magyarszováti betlehemes

Erdélyi betlehemes

Árva Péter

Mezőkövesdi betlehemes

Lövétei betlehemes

2013. decemberi szám:

Fonóbeli játékok

2012. decemberi szám:

Kalotaszegi karácsonyi versek

2011.

Néprajz

Régi karácsonyok (Igaztörténet)

Regölés

Vízkereszt

Gábor Adrienn: Vízkereszt ünnepének hagyományai

Szeged vidéki három király-járás

Noszlopi vízkereszti játék

Kővágóörsi háromkirályok

Nagykanizsai vízkereszti játék

Bajai Heródes-játék

2009

Néprajz

Szőke Anna: Népszokások az óvodában (válogatás az Elszaladt a kemence című kötetből)

December – Karácsony hava

Január – Boldogasszony hava

Jókai Mór: Mikor a medve kijön a barlangjából (Részlet Az új földesúr c. regényből)

Muhi Sándor: Az idén is megünnepeljük a Karácsonyt Erdélyben

Móser Zoltán: Hejgetés, Urálás (A szerző Névviseletek című könyve alapján)

 

 

Módosítás dátuma: 2018. április 21. szombat, 11:28