PDF Nyomtatás E-mail
  • Kovátsné Németh Mária: Apáczai európaisága és magyarsága
  • Réthy Endréné: A tanítás-tanulás hatékony szervezése
  • Bábosik István: Az Európai Unió emberképe, és ennek pedagógiai konzekvenciái


Kovátsné Németh Mária
Apáczai európaisága és magyarsága

„…azokat tartom igazán nemeseknek, akik igazi javakkal, valóban saját javaikkal akarják feldíszíteni önmagukat és hozzátartozóikat, vagyis műveltséggel, jó erkölccsel és ékesszólással… A szerencse ajándékai, mint az országok, városok, testi szépség, mulandók, de amit erény és munka szerzett az maradandó. Ezt a vagyont nem pusztítja el sem vas, sem láng, sem rabló, sem mostoha idő.”
(Apáczai)

Nem igazán népszerű vállalkozás Kedves Olvasó, hogy időtálló értékekről, erényről, becsületről, az adott szó hiteléről, a lelkiismeretről, egyáltalán a múltról, európai és magyar örökségünkről, az elődeink által közvetített és képviselt kulturális tradícióról szóljunk ebben a modern, eszmék nélküli világban. Ahol mindannyiunk kötelezettsége lenne, hogy segítsük az utánunk jövő generációkat az értékek újrateremtésében.
>> a teljes cikk >>  

Réthy Endréné
A tanítás-tanulás hatékony szervezése
(Adalékok a jó gyakorlat pedagógiai alapjaihoz)

(Részlet a Motiváció és az önszabályozó tanulás tanulmányból, mely az Educatio, Bp. 2008. tanulmánykötetben jelent meg.)

Az a folyamat, amely a tanulást irányítja (alkalmazkodás, asszimiláció, kíváncsiság) a gyermek természetében gyökerezik, de ne felejtsük el, erre a tanítás–tanulás során kell differenciáltan felkészíteni őket.
Önszabályozó tanulásról akkor beszélhetünk, ha egy személy önmagát motiválja, és a tanulási tevékenységét önállóan, önmagáért tervezi, strukturálja, vezérli és kontrollálja. Az önszabályozás nem más, mint a személyes célok megfogalmazásának képessége, mely összhangban áll egyrészt az egyén szükségleteivel, másrészt rugalmas tanulásstratégia-kiválasztó képesség is, mely a menet közben fellépő konfliktusok megoldását szolgálja.

>> a teljes cikk >> 

Bábosik István
Az Európai Unió emberképe, és ennek pedagógiai konzekvenciái
(Részletek Bábosik István
A szociális életképesség feltételei c. tanulmányából)

Amennyiben arra a kérdésre keressük a választ, hogy az Európai Uniónak van-e kialakult emberképe, és ismerjük-e ennek főbb vonásait, nincs nehéz feladatunk, a kérdésre igennel válaszolhatunk. Az Európai Unió működési mechanizmusait, elvárásait, fejlődési perspektíváit és stratégiáját felvázoló dokumentumok részben megjelölik az uniós praxisnak adekvát humán sajátosságokat, részben pedig ezek kikövetkeztethetőek az említett dokumentumokból, illetve magából az uniós valóságból.

>> a teljes cikk >>