A Régiók rovatról PDF Nyomtatás E-mail

 Az Őrszavak alapítását megelőző körlevélben, a lap tervezett funkciói között a következőket olvashatjuk:
„… a világ különböző részein élő magyar közösségekről olvashatnánk, elsősorban arról, hogyan sikerül abban a régióban megőrizni vagy megtanítani a magyar nyelvet és a zenei anyanyelvet, milyen tanítási, nevelési lehetőségek segítik az identitástudat építését, fejlesztését stb. Az illető országban folyó oktató-nevelő munka felvázolásával együtt fontosnak tartjuk, hogy ismertető írások is megjelenjenek a régióbeli magyar közösségek életéről – jelenéről és történetéről is, illetve arra, hogy külön rovatunkban bemutathassuk a nyelv és kultúra oktatásában jelentős munkát végző pedagógusokat, tanítókat, nevelőket, táborszervezőket, azokat, akik példát mutattak az elmúlt évszázadban, és azokat is, akik ma végzik ezt a munkát.”

Ezt a szerepet szántuk, szánjuk a Régiók rovatnak, melyet két egységre osztottunk: a Műhelyekben a szórványban a magyar nyelv és kultúra ápolására szolgáló, szervezett formában működő oktatási intézményekről, iskolákról tájékoztatjuk olvasóinkat, míg az Eseményekben a honismereti, nyelvművelő táborok, rendezvények kerülnek bemutatásra.

Bihari Szabolcs, lapunk indításának egyik lelkes kezdeményezője, Svédországból arról tájékoztatott, hogy ma a világban – Magyarországon kívül – legkevesebb 42 országban van bejegyzett magyar egyesület, olyan szervezet, melynek egyik, ha nem a fő célja a magyarságtudat, az anyanyelv és a zenei anyanyelv ápolása, őrzése.

Illúzió lenne bemutatni minden szórványban működő magyar iskolát, és irodalmi, valamint zenei anyanyelvet ápoló közösséget? Természetesen ez lehetetlen vállalkozásnak tűnik, bizonyára az is, ám éppen ezért érdemes ezt a nem mindennapi feladatot fölvállalni, hogy bemutathassuk a tanítókat, akik a világ valamelyik eldugott zugában, legtöbbször anyagi és erkölcsi támogatás nélkül dolgoznak, és hisznek kultúránk, nyelvünk életképességében.

Hol és hogyan történik mindez? Erről szeretnénk tájékoztatni, illetve teret adni az áldozatos munkát vállaló kollégáknak, hogy bemutatkozhassanak és bemutathassák tanítványaikat is.

A legújabb adatok szerint (2014. januárja) a világon 144 egyesületi, egyházi, önkormányzati, magán, stb. intézményben folyik magyar oktatás Ausztráliától (10) Finnországig (5), Dél-Amerikától (4) Korfuig (1).

Ausztráliában 10, Dél-Afrikában 1, Dél-Amerikában 4, Európában 80, Kanadában 13, az USA-ban 36 helyen tanítanak magyart, tanulnak magyarul a gyermekek.
Szerkesztőségünk minden „műhellyel” felvette a kapcsolatot, most már csak kollegáink aktivitásán, bátorságán múlik a gyümölcsözőbb kapcsolatrendszer kialakulása, működése.


Szerkesztőség