Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail
  • 1956 októbere
    Szeged – Budapest

    ::: Szeged, október 16. (rövid részlet Kiss Tamás visszaemlékezéséből. Az interjút készítette: Molnár Adrienne 2000-ben, a teljes anyagot lásd: Szabad Net – Válogatás a korabeli sajtóból)
    ::: Budapest, október 23. (a teljes szöveget lásd: Szabad Net – Válogatás a korabeli sajtóból, október 23.)
          >> a válogatás itt olvasható>>
Megj. Minden írásunk .pdf  formátumban olvasható, letölthető.
1. Márciusi számunk tartalma (lásd március) az Archívum rovatban)
   1. Március 15.
    * Nemzeti dal
    * Petőfi Sándor: 15-dik március,1848 / A szabadsághoz  
    * Petőfi Sándor: A magyar szabadság születése
    * Arany János: Fellázadtunk-e mi magyarok?

2. A kürt- (Lél-) monda
    * Kányádi Sándor: Lehel vezér lova
    * Petőfi Sándor: Lehel / Miért nem születtem ezer év előtt?
    * A kalandozások kora     


 2. Júniusi számunk tartalma (lásd június) az Archívum rovatban)
    *  Asztalos Lajos: A kolozsvári Farkas utca
    * Fazoli Sádor írásai:

             ::: A fehérvári református gimnázium létrehozása (1614–1621)
             ::: A kolozsvári jezsuita kollégium kialakulása
             ::: A fejérvári református schola tanításrendje
    * Apor Péter: Diákélet a kolozsvári konviktusban a XVII. sz. végén
    * A CSODASZARVAS