Az oldal tartalma Nyomtatás

 

  • Ki volt Erkel Ferenc? (a zeneköltő születésének 200-ik évfordulójára)


… Még nem volt húsz éves, midőn mint előadóművésznek, különösen a zongorán, országos híre lett, és e hír átszárnyalt a Királyhágón, ahol a kolozsvári nemzeti színházban már akkor operatársaság – hazánkban az első állandó ily színtársaság – szép sikerrel működött. Ide hívták Erkel Ferencet karmesternek a nagy képzettségű kitűnő zenész és zeneköltő Ruzicska György mellé, kivel benső barátságot kötött, s kinek támogatása, továbbá a zeneértő jeles műkedvelők, mint Teleki gróf, Deáki Fülöp Sámuel, Gyergyai Ferenc tanácsnok, a ma is szenvedélyes zenekedvelő s műkritikus Brassai Sámuel, gróf Wass Imre és mások buzdítása mellett mindinkább megállapítá művészi hírét … (a Vasárnapi Ujság-ban  1888. december 16-án megjelent írás itt olvasható)


Mint száműzött, ki vándorol … (Erkel Ferenc Bánk bán c. operájának dalszövegét Egressy Béni írta. A mű egyik legnagyobb hatású előadója Simándi József  volt.) 


„Az óvodai énektanítás a mondókákat és az énekes játékokat a magyar gyermekjáték-hagyomány anyagából meríti. Felhasznál még művészi értékű, a magyar népzenei sajátosságokat magukon viselő, komponált gyermekdalokat is.
A mondókák óvodai tanítása nagyon fontos. Zenei értékük a gyermekdaléval egyenlő és óvodai szerepük is egyformán jelentős. A mondóka játékokat kísérő ritmizált vers, hangkészlete szó-mi, szó-lá-mi, mi-re-dó, ritmusalapja a négyeslüktetés (négy mozdulat). A mozdulatok értéke általában azonos: egyenletes lépegetés, tapsolás, ugrálás, ütögetés, hintázás stb. Ebből következik, hogy a mondóka minden egyes lüktetése hangsúlyos. …” (a folytatáshoz kattints az írás címére)

 

 

 

 

 

1. Júniusi számunk tartalma (lásd június az Archívum rovatban)
*  Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt (gyermekdalok és -játékok; 4. rész)
* Balogh Mária, Czikó Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszertana (2. rész)

2. Márciusi számunk tartalma (lásd március az Archívum rovatban)
* Petres Csaba: Lipem, lopom a szőlőt (gyermekdalok és -játékok; 3. rész)
* Balogh Mária, Czikó Gabriella: Az óvodai zenei nevelés módszertana 1. rész)

::: A 2009-es anyag az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2009-ben található